Obchody odbyły się w Knurowie; miejsce uroczystości nie było przypadkowe, gdyż była ona połączona z otwarciem nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP i Bazy Kontenerowej w Knurowie.

Read More