Bezpieczny obóz harcerski

We wtorek, 14 lipca 2020 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach wraz z zastępami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gliwicach-Łabędach oraz policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przeprowadzili sprawdzenie praktycznych warunków ewakuacji podczas obozu harcerskiego odbywającego się na terenie Ośrodka Harcerskiego Hufca Ziemi Gliwickiej w Łączy, Gmina Rudziniec. Podczas wizyty skontrolowano również obozowisko w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zasad prowadzenia korespondencji radiowej oraz przeprowadzono pogadankę w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2020”. Na zakończenie wizyty przekazano harcerzom pamiątkowe gadżety Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.