Ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego przeprowadzone w JRG Gliwice-Łabędy

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadziła ćwiczenia
z ratownictwa technicznego. Ćwiczenia związane były bezpośrednio z wypadkami komunikacyjnymi
w transporcie drogowym. Były one doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi technikami posługiwania się narzędziami hydraulicznymi wykorzystywanymi w ratownictwie drogowym oraz sprzętem służącym do stabilizacji pojazdów. Ćwiczenia odbyły się zamkniętym gronie zmiany służbowej JRG z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Serdeczne podziękowania dla firmy OLMET z Tarnowskich Gór, która do celów ćwiczebnych dostarczyła cztery wraki samochodów (www.olmet.pl).