Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego, typu SLRr