Dzień Strażaka 2018

W dniu 25.05.2018 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach zorganizowano obchody Dnia Strażaka. Uroczystość ta była okazją do uhonorowania i docenienia pracy strażaków.

Uroczysty apel rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, który został przyjęty przez st. bryg. Bogdana Jędrochę Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Janusz Przybylski przywitał wszystkich gości. Złożył podziękowania za przybycie i wspieranie działań podejmowanych przez KM PSP w Gliwicach.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

 • bryg. Bogdan Jędrocha – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

w Katowicach

 • Andrzej Karasiński – Sekretarz Miasta Gliwice
 • Jacek Zarzycki – Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego
 • dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Kapelani Straży i Wojska
 • Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej
 • Przedstawiciele Służb Mundurowych oraz Wojska Polskiego
 • Przedstawiciele Nadleśnictw
 • Prezesi i Komendanci OSP
 • Emerytowani pracownicy KM PSP Gliwice
 • Przedstawiciele instytucji oraz zakładów pracy

 

W trakcie głównej części uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia strażakom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Wręczono:

 • 55 awansów w stopniu
 • 1 srebrną odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
 • 1 złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
 • 3 srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 • 5 brązowych medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 • Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 • 4 Odznaki Honorowe Strażaka Powiatu Gliwickiego

 

Odczytany został również list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z życzeniami z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Uroczysty apel zakończono przemówieniami zaproszonych gości między innymi: Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Jędrochy, Sekretarza Miasta Andrzeja Karasińskiego oraz Jacka Zarzyckiego Członka Zarządu Powiatu Gliwickiego.