Dzień Strażaka 2019

21.05.2019 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach zorganizowano uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, w takcie którego odbyło się wręczenie medali i odznaczeń dla wyróżniających się strażaków oraz nadanie wyższych stopni służbowych.

Apel rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, który został przyjęty przez st. bryg. Bogdana Jędrochę  Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha przywitał wszystkich gości. Złożył podziękowania za przybycie i wspieranie działań podejmowanych przez KM PSP w Gliwicach. W trakcie głównej części uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia strażakom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Wręczono łącznie 15 medali i wyróżnień oraz 51 awansów w stopniu służbowym.

Postanowieniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało wyróżnionych: jeden srebrną oraz trzech funkcjonariuszy brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali dwaj złotym, czterech srebrnym oraz pięciu brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Oficerskie wyższe stopnie służbowe otrzymało sześciu funkcjonariuszy.
W korpusie aspirantów zostało awansowanych dziewięciu strażaków. Wyższe stopnie podoficerskie otrzymało trzydziestu dwóch strażaków oraz awansowano pięciu strażaków do stopnia starszego strażaka.

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg.  Jacek Kleszczewski, za wyróżniającą postawę i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej w województwie śląskim w 2019 r. wyróżnił czterech strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach nagrodą pieniężną.

Odczytany został również list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka z życzeniami dla wszystkich strażaków w kraju.

Uroczysty apel zakończono przemówieniami zaproszonych gości, w tym między innymi: Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Jędrochy, Senatora RP Pana Krystiana Probierza, Sekretarza Miasta Gliwice Pana Andrzeja Karasińskiego w imieniu władz naszego miasta oraz włodarzy miast i gmin powiatu gliwickiego i Pana Wiesława Kucharskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec.

Obchody Dnia Strażaka poprzedzone były w dniu 4 maja 2019 r uroczystą Mszą Świętą, w której uczestniczyli strażacy PSP i OSP miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego, rodziny strażaków, przedstawiciele władz i zaproszeni goście. Po mszy świętej nastąpił przejazd uformowanej i zabezpieczonej przez Policję kolumny pojazdów ratowniczo-gaśniczych ulicami miasta Gliwice.