ETAP II – testy sprawności fizycznej – ANEKS DO PROTOKOŁU