ETAP V – WERYFIKACJA WYKSZTAŁCENIA – ANEKS DO PROTOKOŁU