Intensywne odpady deszczu

W związku z intensywnymi opadami deszczu Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach w dniach 13-15 października otrzymało ok 70 zgłoszeń związanych
z anomaliami pogodowymi. Na terenie miasta Gliwice miało miejsce ok 30 zdarzeń, na terenie powiatu blisko 40. Zdarzenia dotyczyły przede wszystkim zalanych piwnic i posesji budynków mieszkalnych, zalanych dróg, niedrożnych przepustów i rowów melioracyjnych powodujących spiętrzanie się wody i ryzyko wylania.

Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Przyszowicach, gdzie zagrożone podtopieniem było gospodarstwo rolne. W wyniku stale podnoszącego się poziomu wody została podjęta decyzja o ewakuacji zwierząt gospodarczych.

W działania zaangażowane były zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego

Źródło: KM PSP Gliwice