Niebezpieczny gaz

W piątek 23 października br. w województwie śląskim doszło do dwóch zdarzeń, powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania urządzeń gazowych.
O godz. 14.03. W Dąbrowie Górniczej przy ul. Głównej w budynku jednorodzinnym podczas wykonywania prac konserwacyjnych, doszło do wybuchu gazu z pieca gazowego. W zdarzeniu poszkodowane zostały 3 osoby.
W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej.
Tego samego dnia o godz. 20.19. w Lalikach (pow. żywiecki), również w budynku jednorodzinnym, doszło do wybuchu gazu z butli propan-butan. W wyniku wybuchu uszkodzona została jedna ze ścian budynku, a powstały po zdarzeniu pożar ugasili mieszkańcy przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Jeden z lokatorów doznał poparzeń ciała i został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
W akcji ratowniczej brały udział 4 zastępy straży pożarnej.

Jak prawidłowo obchodzić się z urządzeniami gazowymi?

Pamiętaj! Jeżeli w twoim mieszkaniu znajduje się instalacja gazu dostarczanego z sieci gazowej, nie możesz jednocześnie używać gazu płynnego (propan- butan).

1) W mieszkaniu (gospodarstwie domowym) przechowuj nie więcej niż dwie butle z gazem propan-butan (do 11 kg każda), które powinny być podłączone do instalacji lub urządzeń.  Nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu, np. w piwnicach czy garażach, ponieważ gaz propan butan jest cięższy od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu, grożąc wybuchem.
2) Nie zatykaj oraz zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych: w urządzeniach gazowych w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza dochodzi do niekompletnego spalania gazu (metanu lub propanu-butanu), którego produktem jest trujący i niewyczuwalny tlenek węgla.
3) Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową. Długotrwałe palenie się gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu, a w konsekwencji nagromadzenie się szkodliwych produktów spalania w Twoim mieszkaniu, m.in. tlenku węgla.
4) Używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym, który w  przypadku nadmiernego wypływu gazu odetnie jego dopływ.
5) Używaj urządzeń gazowych oznaczonych symbolem CE.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania instalacji gaz ziemny oraz gaz propan-butan są nawaniane substancjami o charakterystycznym zapachu.

Jeśli poczujesz ulatniający się gaz: 

  • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację, powiadom sąsiadów krzykiem lub pukaniem do drzwi, nie używaj dzwonków elektrycznych,
  • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
  • nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
  • zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
  • otwórz szeroko okno,
  • wyjdź na zewnątrz budynku.

Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia podstawowych wymagań:

1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli;
2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;
3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej;
4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (upadkiem, przewróceniem);
5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło (grzejniki, piece itp.) należy zachować odległość co najmniej 1,5 m;
6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie (wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych);
7) w pomieszczeniach, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe, należy zapewnić wymaganą przepisami wentylację grawitacyjną;
8) jeżeli butla umieszczona jest w szafce lub obudowie, wówczas w najniższym i najwyższym punkcie drzwi albo ścianki od szafki należy wykonać otwory wentylacyjne;
9) butli i odbiorników w żadnym przypadku nie należy umieszczać w piwnicy czy innych pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu,
10) po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu należy zakręcić wszystkie kurki;
11) z pustymi butlami po gazie płynnym należy postępować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak z butlami pełnymi, gdyż zawierają one opary gazu.

Źródło: KW PSP Katowice