UNIEWAŻNIONY przetarg remontu części nawierzchni placu wewnętrznego KM PSP w Gliwicach oraz ogrodzenia – Etap III