Ogólnopolska akcja Niepodległa do hymnu oraz Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego

Ogólnopolska akcja Niepodległa do hymnu oraz Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego

Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Gliwicach włączyli się do świętowania kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicząc w akcji Niepodległa dla hymnu. Akcja polegała na wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego przez strażaków tut. Komendy.

W dniu 11 listopada Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oddali hołd górnikom przystępując do obchodów 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego – Śląski Ślad w 100-leciu Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Wozy bojowe z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi wyjechały przed garaże jednostki, W ten sposób oddano hołd i cześć górnikom, którzy 40 lat temu wywalczyli Porozumienie Jastrzębskie.