Pożegnanie Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne i powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach

22 lutego 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach odbyło się uroczyste pożegnanie st. bryg. Janusza Przybylskiego – wieloletniego Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach, przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne. 
W uroczystości wzięli udział: Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha, Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek, wójtowie
i burmistrzowie oraz licznie zaproszeni goście.

st. bryg. mgr inż. Janusz Przybylski ukończył Szkolę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w 1991 roku. Służbę rozpoczął w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Kazimierzy Wielkiej. 01 maja 1995 r. rozpoczął służbę 
w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Pracował na różnych stanowiskach, począwszy od Oficera ds. kontrolno – rozpoznawczych, Kierownika samodzielnej sekcji ds. operacyjnych, Zastępcy Komendanta Miejskiego, aby w marcu 2003 roku objąć stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach.

Odznaczony m.in.: Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa; brązową i srebrną odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oraz srebrnym medalem za długoletnią służbę.

Wzruszającym momentem uroczystości było pożegnanie Pana Komendanta ze sztandarem Komendy.

Podziękowania za służbę, wzorową postawę, autorytet i profesjonalizm dla st. bryg. Janusza Przybylskiego oraz życzenia pomyślności i dalszych sukcesów, złożył Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. Bogdan Jędrocha. Ponadto, podziękowania za kilkunastoletnią współpracę złożyli również prezydent miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz oraz Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek i przybyli na uroczystość goście.

Pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zostało powierzone st. bryg. mgr inż. Romanowi Klecha.

 

Opracowanie KM PSP Gliwice

Zdjęcia Antoni Witwicki i archiwum KM PSP Gliwice