KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

998 / 112

32-231-18-85

ul. Wrocławska 1

44-100 Gliwice

PRACA W PSP

WARUNKI PRZYJĘCIA DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

 

•  posiadanie min. średniego wykształcenia,
•  uregulowany stosunek do słuzby wojskowej,
•  prawo jazdy,
•  posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
•  nie karany.

Dokumenty, które należy złożyć do przyjęcia:
•  podanie,
•  CV,
•  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
•  kserokopia dowodu osobistego,
•  kserokopia książeczki wojskowej ( strona ze zdjęciem i przeniesieniem do rezerwy ),
•  kserokopia prawa jazdy,
•  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych do służby,

Punkty preferencyjne:
•  potwierdzone członkostwo w OSP,
•  obsługa sprzętu ciężkiego (podnośniki, drabiny itp.),
•  kwalifikacje płetwonurka,
•  wyższe kategorie prawa jazdy np.: BE, CE,
•  wyższe wykształcenie.

W CV należy umieścić zapis „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach„. 

Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie KM PSP w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1, w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku po ukazaniu się ogłoszenia o naborze w terminach podanych w ogłoszeniu.

 

Szkoła Główna służby Pożarniczej w Warszawie.

kontakt: http://www.sgsp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
Rekrutację prowadzi mł. kpt. mgr Anna Sosińska
pok nr 101 b, obiekt 02, parter,
w godz. 9.00-11.00 i 13.00-15.00
Telefon/fax: (0-22) 5617741

Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
Rekrutację prowadzi: mgr Jolanta Michalska, mgr inż. Robert Borkowski
pok. nr 113, obiekt 08,
Telefon: (0-22) 5617611.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie lub Poznaniu.

 

Pytania dotyczące naboru proszę kierować na: wn@cspsp.pl

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest dwuletnim policealnym studium zawodowym kształcącym średni personel dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej, nadającym stopień młodszego aspiranta, oraz tytuł technika pożarnictwa. Realizuje swoją działalność dydaktyczną uwzględniając wymagania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Program nauczania obejmuje przedmioty wchodzące w zakres kształcenia ogólnego i zawodowego. Od 1997 roku kształcenie aspirantów realizowane jest w trzech szkołach:

– Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie http://www.cspsp.pl

– Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie http://www.sapsp.pl

– Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu http://www.sapsppoznan.pl

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest:

– wykształcenie średnie,
– wiek do 23 lat,
– posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
– pozytywne wyniki egzaminu wstępnego.

Wielkość czcionki