Przekazanie kart rabatowych od PKN Orlen dla członków OSP

28 grudnia 2018 r. w siedzibie KM PSP w Gliwicach odbyło się spotkanie, podczas którego Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha przekazał na ręce przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego karty uprawniające do rabatu na paliwa w całej sieci PKN Orlen w Polsce.

Otrzymanie wspomnianych kart jest następstwem podpisania umowy pomiędzy PKN ORLEN, a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Umowa  ta gwarantuje rabat na paliwa w sieci ORLEN oraz na stacjach Bliska wszystkim czynnym druhom Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Program lojalnościowy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Komendant Miejski wyjaśnił zasady funkcjonowania programu kart rabatowych a korzystając ze spotkania poza omówieniem bieżących spraw operacyjnych, podziękował im za ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Gliwice i powiatu gliwickiego. Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń noworocznych.

 

opracowanie: bryg. Dariusz Mrówka

zdjęcia: archiwum KM PSP Gliwice