Uroczyste pożegnanie dowódców zastępów

Uroczyste pożegnanie dowódców zastępów

W dniu 20 lutego 2020 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 2 w Gliwicach-Łabędach w obecności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Romana Klechy odbyło uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Joachima Pawlicy. Komendant złożył serdeczne podziękowania za 39 lat służby i pracy.

Pan st. ogn. Joachim Pawlica rozpoczął aktywność zawodową w roku 1983 w sektorze prywatnym następnie w 2001 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 w Gliwicach-Łabędach, zajmując kolejno stanowiska: stażysty, młodszego ratownika, starszego ratownika, specjalisty ratownika i dowódcy zastępu.

Podczas pełnienia służby został odznaczony m.in.
– 2012 r. Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,
– 2012 r. Złoty medal „Za Długoletnią Służbę”,
– 2015 r. Brązowa odznaka zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast w dniu 25 lutego 2020 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Pyskowicach w obecności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Romana Klechy odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Mariana Szołtysika – dowódcy zastępu. Komendant złożył serdeczne podziękowania za 35 lat służby i pracy.
Pan st. ogn. Marian Szołtysik rozpoczął służbę w szeregach Obrony Cywilnej w latach 1988 – 1990 w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Pyskowicach, następnie rozpoczął służbę już jako strażak zawodowy w tej samej komendzie w latach 1990 – 1992, a od 1992 zaczął pełnić służbę w Jednostce Ratowniczo –
Gaśniczej PSP w Pyskowicach.

Podczas pełnienia służby został odznaczony m.in.

– 1999 r. list pochwalny Komendanta CSPSP W Częstochowie za wzorową postawę strażacką i duże zaangażowanie w pracy,

– 2008 r. Brązowa odznaka „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

– 2010 r. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,

– 2014 r. Srebrna odznaka „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.