Uroczyste pożegnanie Dowódcy JRG PSP w Gliwicach

W dniu 25 maja 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w obecności kierownictwa oraz pracowników tut. komendy odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne bryg. Andrzeja Bąka. Komendant Miejski PSP w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha złożył serdeczne podziękowania za 26 lat służby i pracy Dowódcy JRG PSP w Gliwicach.
Pan bryg. Andrzej Bąk po ukończeniu w 1995 r. Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gliwicach-Łabędach zajmując kolejno stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany.
W 2015 r. został mianowany na Zastępcę Dowódcy JRG PSP w Knurowie a od 2019 r. na Dowódcę JRG PSP w Gliwicach.
Podczas pełnienia służby został odznaczony m.in.:
– 2009 r. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
– 2011 r. Odznaką Honorową Strażaka Powiatu Gliwickiego,
– 2013 r. Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”,
– 2016 r. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.