Uroczyste pożegnanie emerytalne Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego.

25 stycznia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży w Gliwicach odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Jerzego Grochowskiego, Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Gliwicach.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Janusz Przybylski złożył brygadierowi serdeczne podziękowania za 28 letnią służbę w ochronie przeciwpożarowej. Począwszy od roku 1992 kiedy to po Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie zaczął pełnić służbę
w ówczesnej Zawodowej Straży Pożarnej w Pyskowicach, poprzez rok 1999 gdy przeszedł do Komendy Miejskiej PSP Gliwice aż po rok 2010 i objęcie funkcji Naczelnika Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczego. W trakcie swojej wieloletniej kariery pożarniczej mł. bryg. Grochowski wielokrotnie dał się poznać jako wzorowy funkcjonariusz, rzetelnie i fachowo wykonujący swoje obowiązki.

Podziękowania za współpracę oraz życzenia pomyślności złożyli przechodzącemu na emeryturę również Zastępca Komendanta Miejskie st. bryg. Roman Klecha oraz wszyscy obecni współpracownicy z KM PSP Gliwice.