Uroczyste pożegnanie Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

Uroczyste pożegnanie Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

W dniu 25 lutego 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w obecności kierownictwa oraz pracowników tut. komendy odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne bryg. Dariusza Mrówki. Komendant złożył serdeczne podziękowania za 30 lat służby i pracy.

Pan bryg. Dariusz Mrówka rozpoczął aktywność zawodową w roku 1990
jako nauczyciel. W 1992 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP
nr 1 w Gliwicach, zajmując kolejno stanowiska: stażysty, młodszego ratownika, specjalisty JRG, dowódcy sekcji.  Następnie w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Gliwicach: starszego inspektora, specjalisty, zastępcy naczelnika i naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego. Pełnił także funkcje rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach.

Podczas pełnienia służby został odznaczony m.in.
– 1999 r. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
– 2004 r., 2012 r., 2017 r. Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,
– 2009 r. Odznaką Honorową Strażaka Powiatu Gliwickiego,
– 2010 r. Medalem Za Ofiarność i Odwagę,  
– 2015 r. Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”,
– 2019 r. Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.