Uroczystość wręczenia nagród dla strażaków JRG Knurów

12.05.2020 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie odbyła się symboliczna uroczystość uhonorowania wyróżniających się strażaków w związku z obchodami z okazji dnia strażaka. Uroczystość przebiegła odmiennie do lat ubiegłych ponieważ ze względu na ograniczenia dotyczące epidemii miała charakter kameralny.

W uroczystości uczestniczyli: władze samorządowe Knurowa i Pilchowic, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha, kierownictwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, którzy wspólnie wręczyli nagrody wyróżnionym strażakom.

Środki finansowe na nagrody dla strażaków przeznaczył prezydent miasta Knurów Adam Rams, oraz wójt gminy Pilchowice Maciej Gogulla.

Z okazji święta dnia strażaka Komendant Miejski wraz z zebranymi gośćmi złożył życzenia wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

Foto: Mirella Napolska/Przegląd Lokalny