KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

998 / 112

32-231-18-85

ul. Wrocławska 1

44-100 Gliwice

Zasady dostarczania dokumentów elektronicznych do KM PSP w Gliwicach.

W celu złożenia wniosku do KM PSP Gliwice konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KM PSP Gliwice:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Sekretariatu KM PSP Gliwice mieszczącgo się w pokoju nr 6 przy ul. Wrocławskiej 1 w Gliwicach na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  2. Płyta CD-RW

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KM PSP Gliwice:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to:
   • DOC, RTF
   • XLS
   • CSV
   • TXT
   • GIF, TIF, BMP, JPG
   • PDF
   • ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Wielkość czcionki