KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

998 / 112

32-231-18-85

ul. Wrocławska 1

44-100 Gliwice

Zasady użytkowania serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

Właściciel witryny http://www.kmpsp.gliwice.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem http://www.kmpsp.gliwice.pl jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ul. Wrocławska 1, Gliwice 44-100
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach poprzez podanie źródła w postaci www.kmpsp.gliwice.pl – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
 8. Otrzymując dostęp do stron Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Wielkość czcionki